ע.ב.צור בע"מ ראול ולנברג 14, תל אביב 68155

טלפון: 03-6498615, פקס: 03-6487103 E. mail: ebzour@netvision.net.il

 

RYOBI 784E / 784EP

אופסט חצי גליון - 4 צבעים ו-4 צבעים פרפקטה

 

 ייחודית בשטח הרצפה הקטן במיוחד

גודל נייר- מרבי: 788  x 600 מ"מ, מזערי: 279 x 200 מ"מ

שטח הדפסה מרבי: 784E S 765 x 545 מ"מ

784E XL          765 x 580 מ"מ (6 דפי קוורטו אמריקני)

15,000 הדפסות לשעה

 

תכונות עיקריות

סרטי יניקה

 בשולחן הולכת נייר וריגיסטרציה מותאמת.

סווינג תחתון והולכת נייר אופקית  

 להבטחת דיוק מוחלט גם במהירות גבוהה.

בקר כפולים על-קולי, גליל צבע ומים מונעים במנוע נפרד

מתוכנתים ומסונכרנים בשינויי מהירויות.

צילינדר לחץ-כפול

מבטיח הולכת נייר יציבה גם בקרטון בעובי מ-0.04 עד 0.6 מ"מ ובמהירות של 15,000 הדפסות בשעה. רק 4 גרייפרים מחזיקים את הנייר.

מערכת הרטבה רציפה

מבטיחה הספקת מים שווה ואחידה, לקבלת הדפסה איכותית, נקודת רשת אחידה ושטחים עם ברק.

יחידת היפוך (פרפקטה) אוטומטית ב-784EP RYOBI

 העברה מהדפסה ישירה לפרפקטה מתבצעת מצג הפיקוד. המפעיל מקליד נתוני גודל הנייר ותצורת ההדפסה והמערכת עוברת בתהליך אוטומטי מלא ולאחר כ-שתי שניות וללא שום כלי עבודה למצב פרפקטה.

 

אוטומציה לחסכון והגברת התפוקה

הזנת לוחות אוטומטית -

מזין הלוחות האוטומטי מפשט את תהליך רתימת הלוחות ומקל עליה. הזנת לוח ביחידה כ- 40 שניות ההרכבה נעשית אוטומטית. אין צורך בכפוף הלוחות.

תכנות גודל נייר (סטנדרט), תכנות וניקוי צילינדר לחץ (אופצייה)

בהקלדת גודל הנייר ועוביו בצג האינטראקטיבי משתנים אוטומטית המערכות המתייחסות ובכלל זה המרקה הקדמית והצדית ובכלל זה גם מערכת הולכת הנייר (אופציה).

 

אביזרי ניקוי אוטומטיים

ניקוי הבלנקט וניקוי גלילי צבע (אופציות). הניקוי במים אחרי השימוש בתמיסת ניקוי רגילה מאפשר ניקוי יעיל אף יותר. מערכת זו חוסכת זמן ומאמץ הכרוכים בניקוי בעת החלפת צבעים, ומקטינה את העומס על המפעיל.

מידע אינפורמטיבי על תחזוקת המכונה

בקרי איכות הדפסה

פיקוד ממוחשב RYOBI PCS-K כולל צג אינטראקטיבי

משולב עם המכ' (נמצא מעל CD) וכך נחסך מקום משמעותי - 40% פחות שטח ריצפה בהשוואה לריובי 754.  תכנות, בקרה ושליטה דרך צג אינטראקטיבי ממוחשב.

הספקת מים וצבע מתוכנתים

על-פי הנתונים המתוכננים מראש מגיעים לאופטימזציה של כמות הצבע והמים המועברים לנייר. שימוש בנתוני קדם-דפוס בעזרת תוכנות:

Ink Volume Setter  (לפוסטסקריפט) ו-CIP4(PPF) --Ink Volume Setter.

 

אביזרי בקרה להדפסה איכותית

PDS RYOBI - (אופציה) E- RYOBI PDS (אופציה)

מערכות בקרת צפיפות ההדפסה מודדת את לוח הצבעים של הגיליון המודפס בעזרת חישנים מיוחדים בספקטרו-פוטו-מטר. המערכת מחשבת את הערכים הדרושים לתיקון צפיפות הצבע, כדי להתאים אותו לגיליון שאושר והם מוזנים ישירות לברזי הצבע.

RYOBI-matic-D (אופציה)

 מערכת הרטבה רציפה עם אפשרות להורדת "כינים".

 

 עיצוב קשיח למען עמידות מעולה טכניקת הדפסה בהיקף צילינד -כפול

על מנת להבטיח איכות הדפסה יציבה ואחידה בעבודות ארוכות, משתמשת RYOBI בטכנולוגיה האלקטרומכנית המעולה שלה לאורך כל התכנון של מכונות הדפוס. מערכת גלילי המגע, bearer, שומרת על לחץ קבוע על הלוח עם כל סיבוב של הצילינדר. נוסף על כך, גלגלי השיניים המדויקים עוברים תהליך הקשחה, כל הצילינדרים ותופי ההעברה מורכבים על מסבים מדויקים ביותר.

המערכת הנלווית, בת 5 צילינדרים דמוית V, מאפשרת הדפסה עם שינויים מעטים מאוד בגרייפרים, ושמירה על דיוק ההדפסה. צילינדר לחץ בהיקף כפול מצמצם משמעותית את מס' הגרייפרים, מבטיח הולכת נייר יציבה גם במהירות של 15,000 מ.ה.ש. ועד עובי ניר של 0.6 מ"מ, אידיאלי לעבודות קרטונז'.

 

הדפסה איכותית ללא פשרות

ביצוע איכותי של מערכת הצבע כל יחידת צבע מונעת על-ידי מנוע מיוחד ומסונכרנת בשינויי מהירויות. מבנה קונפיגורטיבי אופטימלי שנקבע על-ידי מחשב מבטיח הספקת צבע יציבה במהירויות משתנות .

מערכת ההרטבה הרצופה Ryobi-matic כלולה ביחידת ההרטבה. מערכת זו מבטיחה הרטבה אחידה על פני הלוח כדי להפיק נקודות חדות בחצאי טונים, משטחים אחידים מבריקים וטקסט ברור. ההפעלה מהירה, ונועדה להקטין את בזבוז הגיליונות ככל האפשר. בתנועת ידית קלה אפשר גם לעבור משיטת עבודה משולבת לשיטה נפרדת, כדי להתאים בדיוק את מאפייני התמונה והצבע.

 

 

 

 

 

נתונים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת