Ink / Colors

 


חברת ע.ב.צור בע"מ, מודעת לחשיבות הרבה של "הטרנד הירוק" והחלה לשווק צבע דפוס ידידותי לסביבה

SOY PROCESS BESTACK

צבעי "בסט טק פרוצס סויה"

סידרת צבעי "בסט טק פרוצס סויה" של חברת TOKA   יפן ומיוצרים במפעלה בקוריאה.

הם צבעים מבוססי שמן סויה שקיבלו את ההכרה כצבע ירוק ואת תג האישור

SOYSEAL מהאיגוד האמריקני למוצרי סויה בארה"ב

לקבלת  תג SOYSEAL, צבע דפוס חייב להכיל יותר מ-20% שמן פולי סויה מסך המשקל של המוצר.

צבעי SOY PROCESS BESTACK עמדו בדרישות אלו וקיבלו את תג SOYSEAL כבר בשנת 2004.

ה"צבע מבוסס על שמן פולי סויה" הוא צבע בעל מודעות לאיכות הסביבה והוא מחליף צבע שמן על בסיס דלק.  שמן סויה מופק מפולי סויה. זהו שמן ידידותי לסביבה

חוסך במקורות נפט ויותר קל לנקות אותו מנייר למיחזור.

* יתרונות צבע מבוסס פולי סויה:

-         חוסך מקורות נפט

-         מצמצם פליטת VOC – רכיבים אורגניים נדיפים – הגורמים לזיהום אויר

-         שמן פולי סויה => יתר קלות בפירוק וניקוי

-         יותר קל לפנות הצבע מנייר מיועד למיחזור => יותר קל למחזר מוצרים מודפסים

הצבע מופיע באריזת וואקום הוא איכותי ממדרגה ראשונה, נוסה בארץ על-ידי בתי-דפוס מהמובילים בענף ומחירו הנמוך מפתיע. ראה נתונים טכניים במצ"ב.

בוא והצטרף אלינו ל"טרנד הירוק" - שמור על איכות הסביבה, בריאותך ובריאות עובדיך